Persondatalovgivning

Generelt

I overensstemmelse med EU-direktiv General Data Protection Regulation (“GDPR”) og Miss Rathje´s ønske om åbenhed og transparens vedrørende brug af personlige oplysninger, er der udarbejdet nedenstående politik.

Hvem er ansvarlig

Miss Rathje IVS er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og afgør, til hvilket formål og hvordan der må foretages behandling af oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.


Miss Rathje IVS

Bjerning Kirkevej 9

6100 Haderslev

CVR: 39948087


Formål 

Online shopping

Når du shopper på www.missrathje.dk anvender vi dine personlige oplysninger til administrationen af dit online køb. Det gælder når vi skal behandle din bestilling, eventuelle returvarer, give dig besked om leveringsstatus, leveringsproblemer eller lignende.


Derudover så anvender vi også dine personlige oplysninger i følgende tilfælde:

 • Administration af din betaling

 • Produktklager og produktgarantier

 • Bekræftelse af din adresse over for eksterne partnere


Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik

 • Kreditoplysninger

 • Ordreoplysninger


Dine personoplysninger kan videresendes til tredjepart hvis formålet er, at yde ovennævnte tjenester, til at få bekræftet din adresse, eller til at få udført levering af din bestilling. Tilsvarende gælder ved udbydere af betalingsservice.

Kun ved anvendelse af dine personlige oplysninger kan www.Missrathje.dk yde den rette kundeservice, administration og levering af dine produkter.

Behandlingen sker i med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Direkte markedsføring

Når du har registreret dine personlige oplysninger på www.missrathjedk, kan du have accepteret at vi sender dig tilbud, spørgeundersøgelser og invitationer via e-mail, sms, telefon eller almindelig post.

Missrathje.dk er interesseret i at optimere din oplevelse af vores side, og dermed sende dig relevant information, anbefale dig produkter og sende dig personlige tilbud, baseret på din købshistorik, produkter du har klikket på mv.

Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som e-mail adresse, telefonnummer og postnummer

 • Køn

 • Hvilke produkter og tilbud du har klikket på


Oplysninger kan videregives til tredjepart for at imødekomme ovenstående service.

Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du accepterer direkte markedsføring.

Behandling sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Kundeservice

Når du henvender dig til www.missrathje.dk’s kundeservice så anvender vi dine personlige oplysninger til at administrere din forespørgsel, klage, garantisag eller lignende. Dette gælder uanset om du henvender dig via e-mail, chat funktion, telefonisk eller via sociale medier.

Skulle der opstå et problem med din bestilling, anvender vi dine personlige oplysninger til at tage kontakt til dig.


Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer

 • Fødselsdato

 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik

 • Kreditoplysninger

 • Ordreoplysninger

 • Konto-eller medlemsnummer

 • Al korrespondance om en eventuel sag


Personlige oplysninger kan videregives til tredjepart, hvis det har til formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.

Behandlingen sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c, f.


Konkurrence


Når du deltager i en konkurrence annonceret af Missrathje.dk anvender vi dine personlige oplysninger til at kontakte deltagerne med information omkring konkurrencen, identificere konkurrencedeltagere, deres alder og kontakt vinderne mv.  


Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer

 • Alder

 • Oplysninger sendt i forbindelse med konkurrencen


Personlige oplysninger kan videregives til tredjepart, hvis det har til formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.

Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du vælger at deltage i en konkurrence.

Behandlingen sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.


Udvikling og forbedring

Hos Miss Rathje IVS bestræber vi os hele tiden på at blive bedre. Vi anvender derfor dine personlige oplysninger til at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer. Det gør vi på baggrund af en analyse af dine oplysninger (pseudonymiseret data).

Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kundenummer

 • Fødselsdato

 • Køn

 • Land

 • Kontoindstillinger


Kategorier af personlige oplysninger (hvis du har foretaget en bestilling)


 • Ordrehistorik

 • Leveringsoplysninger

 • Betalingshistorik


Kategorier af personlige oplysninger (forbundet med cookies)

 • Klik-historik

 • Navigations- og browsinghistorik


Personlige oplysninger kan videregives til tredjepart, hvis det har til formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.


Behandling sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.


Lovmæssige forpligtelser

Hos missrathje.dk anvender vi dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger.

Dette gælder ved brugen af personoplysninger til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

Kategorier af personlige oplysninger

 • Kundenummer

 • Ordrenummer

 • Navn

 • Postadresse

 • Transaktionsbeløb

 • Transaktionsdato

Vi deler dine personlige oplysninger med IT-virksomheder, der tilbyder regnskabssystemer.

Behandling sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Cookies

På www.missrathje.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Missrathje.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistik billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere hjemmesiden.

 

Rettigheder

Retten til adgang

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig ved sådan en forespørgsel kontakt da kontakt@missrathje.dk

Retten til besigtigelse

Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig selv af os. Såfremt du bliver opmærksom på, de fejl vi har registreret om dig, bedes du henvende dig skriftlig til os på mail kontakt@missrathje.dk så de kan blive korrigeret.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du tilbagekalde dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.

Du har som udgangspunkt ret til at få oplysninger slettet, hvis:

 • Det ikke er nødvendigt at behandle persondata for at kunne forfølge formålet

 • Den registrerede trækker sit samtykke tilbage, og der ikke er et andet hjemmelsgrundlag at basere behandlingen på

 • Databehandlingen er ulovlig

 • Sletning er nødvendig for at opfylde et lovkrav

 • Registreret person er under 16 år gammel

Vær dog opmærksom på, at i det omfang behandlingen af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.  

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til at få de personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format, således disse kan overføres til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at komme med indsigelser mod vores behandling af personoplysninger, både med henblik på direkte markedsføring, men også af grunde der vedrører din personlige situation.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en specifik handling.I så fald bedes du kontakte os på kontakt@missrathje.dk

 

Opbevaring

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg af Missrathje.dk, slettes seneste, når du ikke har været aktiv på Missrathje.dk i 3 år.

Nyhedsbrev

Oplysninger indsamlet ved tilmelding af vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger i forbindelse med køb

Oplysninger indsamlet ved køb du har gennemført på Missrathje.dk vil som udgangspunkt blive slettet efter 3 år. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år op til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Sikkerhed

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af denne persondatapolitik gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

Klage

Hvis du mener, at www.missrathje.dk behandler dine personlige oplysninger på en måde der strider mod persondataforordningen, kan du kontakte os på kontakt@missrathje.dk. 

Ændring af persondatapolitikken

Da der kan opstå et behov for at ændre i persondatapolitikken, vil den seneste udgave heraf, altid være tilgængelig på vores hjemmeside.